Politică de confidenţialitate

În vigoare: 2022.01.17

Bine ați venit pe site-ul web al Casei de Presă Mărul de Aur. Vă mulțumim că ne-ați vizitat.

Prezenta politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dumneavoastră personale sunt colectate și utilizate atunci când vă aflați ca si vizitator pe http://aranyalma.ro/ro/.

Când vizitați http://aranyalma.ro/ro/ colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs., inclusiv informații despre browserul dvs., adresa IP, fusul orar și unele dintre cookie-urile care sunt instalate pe dispozitivul dvs.

Pe măsură ce navigați pe http://aranyalma.ro/ro/ colectăm informații despre paginile web sau produsele pe care le vizualizați, ce site-uri web sau termeni de căutare v-au trimis pe http://aranyalma.ro/ro/  și informații despre cum interacționați cu http://aranyalma.ro/ro/

Ne referim la aceste informații colectate automat ca „Informații despre dispozitiv”.

Colectăm Informații despre dispozitiv:

 • „Cookie-urile” sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul dvs. și includ adesea un identificator unic anonim.
 • „Fișiere jurnal” urmărește acțiunile care apar pe site și colectează date, inclusiv adresa dvs. IP, tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de referință / ieșire și timbrele datei / orei.
 •  „Beacons Web”, „tag-uri” și „pixeli” sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați site-ul.

Folosim informațiile personale pe care le colectăm în general pentru a comunică cu tine prin email.

Folosim Informațiile dispozitivului pe care le colectăm pentru a ne ajuta să analizăm potențialele riscuri și fraude (în special, adresa dvs. IP) și, în general, pentru a îmbunătăți și a optimiza Site-ul nostru , de exemplu, prin generarea de analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu Site-ul nostru și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate.

În cele din urmă, este posibil să împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde unei cesiuni, a unui mandat de căutare sau a unei alte cereri legale de informații pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile.

Informații despre gestionarea datelor în magazinul nostru online

În cadrul funcționării magazinului online administrat de Aranyalma SRL, datele cu caracter personal ale celor care se înregistrează și ale celor care fac achiziții prin intermediul acestuia sau fără a se înregistra sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) 95/46/CE.

Aranyalma SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest document în orice moment și fără notificare prealabilă.

Operator de date

Operatorul datelor publicate în magazinul online este Aranyalma SRL:

 • Adresă: sat Fotoș, nr. 15, comuna Ghidfalău, județul Covasna
 • Nr de ordine în registrul comerțului: J14/256/17.12.2013
 • Cod unic de înregistrare: 32592326
 • Adresa de e-mail: info@aranyalma.ro

Prelucrarea datelor în timpul utilizării magazinului online

Înregistrare

Operatorul de date atrage atenția clienților asupra faptului că achiziționarea în magazinul online nu este supusă înregistrării prealabile, iar după înregistrare, achiziționarea nu este obligatorie. Este permisă doar o singură înregistrare pentru fiecare adresă de e-mail. Orice prejudiciu care rezultă din furnizarea de date incorecte sau false va fi responsabilitatea clientului. Operatorul de date își rezervă dreptul de a anula orice înregistrare care este în mod evident incorectă sau falsă. Întreaga responsabilitate pentru acuratețea și actualitatea datelor revine clientului.

Pentru a efectua înregistrarea în magazinul online, pentru a obține datele necesare pentru executarea comenzii plasate de către Client și, în cazul unei achiziții, pentru a emite o factură. Consimțământul voluntar, informat în mod corespunzător și expres al Cumpărătorului, pe care acesta îl dă prin bifarea căsuței de selectare care apare în timpul înregistrării, pe baza informațiilor conținute în acest document.

 • Datele prelucrate sunt: numele de facturare, adresa de facturare (cod poștal, locația, adresa), numărul de telefon, adresa de e-mail, parola.
 • Perioada de păstrare a datelor: până la retragerea consimțământului clientului, până la ștergerea definitivă a contului de utilizator și, în cazul unei perioade de 1 an de inactivitate, până când înregistrarea este ștearsă de către operatorul de date.
 • Locul prelucrării: echipamente IT situate în incinta operatorului de date.
 • Metoda de stocare a datelor: electronică.
 • Transmiterea datelor: nu va avea loc nicio transmitere de date.

Cumpărături

 • Date prelucrate: numele de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare (cod poștal, localitate, adresă), adresa de livrare (cod poștal, localitate, adresă).
 • Locul prelucrării: instrumente IT la sediul operatorului de date, în cazul documentelor pe suport de hârtie, facturi, arhivele operatorului de date.
 • Transferul de date: datele vizate de prelucrare, astfel cum sunt definite în prezentul capitol, sunt transferate către următorii operatori:
  • Firmă curierat - Scopul transferului de date: livrarea produselor comandate; sfera de aplicare a datelor transferate: datele clientului (nume, adresă de livrare și de facturare) indicate pe factură - natura și scopul activităților de prelucrare a datelor desfășurate de către operatorul de date pot fi găsite în nota de informare privind prelucrarea datelor la curieratul respectiv
  • https://stripe.com/en-ro - natura și scopul activităților sale de prelucrare pot fi găsite în Politica de confidențialitate Stripe, la următorul link: https://stripe.com/en-ro/privacy
 • Scopul prelucrării datelor: trimiterea de mesaje e-mail cu conținut publicitar către persoana vizată, furnizarea de informații despre informații curente, produse, promoții.
 • Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.
 • Perioada de păstrare a datelor: până la retragerea consimțământului persoanei vizate prin apăsarea butonului de dezabonare din partea de jos a buletinului informativ.
 • Locul prelucrării datelor: echipamente IT aflate la sediul central al operatorului de date sau la procesatorii de date utilizați de către operatorul de date.
 • Metoda de stocare a datelor: electronică.

Drepturile cumpărătorilor și aplicarea legii

Toate informațiile cu caracter personal furnizate de către client operatorului de date trebuie să fie reale, complete și exacte din toate punctele de vedere.

Clientul poate solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, poate solicita rectificarea, ștergerea sau retragerea datelor sale cu caracter personal, cu excepția prelucrării obligatorii, și își poate exercita dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de opoziție, așa cum a fost indicat în momentul în care au fost colectate datele, sau contactând operatorul la datele de contact de mai sus.

 • Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator informații cu privire la faptul că datele sale cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în cazul în care are loc o astfel de prelucrare, dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații. Operatorul pune la dispoziția persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru copiile suplimentare solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă în funcție de costurile administrative. La cererea persoanei vizate, operatorul furnizează informațiile în format electronic. Operatorul furnizează informațiile în termen de cel mult o lună de la solicitare.
 • Dreptul de rectificare: persoana vizată poate solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și care sunt prelucrate de către operator și completarea datelor incomplete.
 • Dreptul la ștergere: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului de date, la cererea sa, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia a fost efectuată prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale

Ștergerea datelor nu poate fi inițiată în cazul în care prelucrarea este necesară.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării: la cererea persoanei vizate, operatorul va restricționa prelucrarea în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru o perioadă de timp care să permită verificarea exactității datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 4. sau persoana vizată s-a opus prelucrării, caz în care restricția se aplică pentru perioada până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Operatorul informează în prealabil persoana vizată cu privire la ridicarea restricției privind prelucrarea.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a obține datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt operator.
 • Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, sau necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. În cazul unei obiecții, operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 • Despăgubiri și daune-interese: orice persoană care a suferit un prejudiciu pecuniar sau moral ca urmare a unei încălcări a regulamentului are dreptul de a primi despăgubiri din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator pentru prejudiciul suferit. O persoană împuternicită de către operator este răspunzătoare pentru daunele cauzate de prelucrare numai dacă nu a respectat obligațiile impuse în mod expres de lege persoanelor împuternicite de către operator sau dacă nu a respectat sau a acționat contrar instrucțiunilor legale ale operatorului.

În cazul în care mai mulți operatori sau mai multe persoane împuternicite de către operator sau atât operatorul, cât și persoana împuternicită de către operator sunt implicați în aceeași prelucrare și sunt răspunzători pentru prejudiciul cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoană împuternicită de către operator este responsabil în mod solidar pentru prejudiciul total.

Operatorul sau persoana împuternicită de către operator sau persoana împuternicită de către operator este exonerat de răspundere în cazul în care dovedește că nu este în niciun fel responsabil de evenimentul care a dat naștere prejudiciului.

Contact

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări, contactați-ne prin e-mail la info@aranyalma.ro